Kadra

KADRA  KIEROWNICZA

 

Dyrektor

Marek Jonczak

Główny Księgowy

Izabela Skwarek

Naczelnik Wydziału Utrzymania oraz  Ochrony Dróg i Mostów

Mariusz Zając

Naczelnik Wydziału Budowy oraz Nadzoru  Dróg i Mostów

Krzysztof Świętochowski

Naczelnik Wydziału Ogólnego i Zamówień  Publicznych

Wanda Nowicka

Kamil Baran

Kierownik Służby Interwencyjnej w Służbie Drogowej w Garwolinie

Mariusz Wysokiński

Kierownik Służby Interwencyjnej w Służbie Drogowo – Mostowej w Maciejowicach

Tomasz Borkowski

Kierownik Służby Drogowej w Trojanowie

Wojciech Rybicki