Informacja

Informacje związane z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o Ustawę - Prawo Zamówień Publicznych: ogłoszenia o wszczęciu postępowania, specyfikacje  istotnych warunków zamówienia, informacje dotyczące trwających postępowań, ogłoszenia o wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania, znajdują się na  stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie: www.pzdgarwolin.pl - w zakładce "przetargi".